ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ανακατασκευή και μετασκευής υλικών και εξοπλισμού

Αναλαμβάνουμε τον εξοπλισμό πλοίων και την τεχνική υποστήριξη στην ελληνική ναυτιλία, παρέχοντας λύσεις στο πρόβλημα αντικατάστασης υφιστάμενων υλικών που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία αντικατάστασης τμημάτων του εξοπλισμού πλοίων λόγω υψηλού κόστους και χαμηλής διαθεσιμότητας, αναλαμβάνουμε την εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής και μετασκευής υλικών και εξοπλισμού σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες στη ναυτιλία και βιομηχανία.

Η εταιρεία μας, διαθέτει την εμπειρία, ευελιξία, το απαραίτητο τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό και τον αναγκαίο εξοπλισμό, ώστε να ανταποκρίνεται με ανταγωνιστικές τιμές στις ιδιαίτερες συνθήκες τέτοιων έργων, τα οποία απαιτούν ικανότητα, συνέπεια και προσήλωση στην ποιοτική παράδοση του έργου μέσα σε στενά ασφαλώς χρονικά πλαίσια που υφίστανται κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ή έκτακτων επισκευών στα πλοία.

Επενδύουμε συνεχώς στην απόκτηση τεχνογνωσίας, τόσο από τεχνικής όσο και από εμπορικής άποψεως, προσφέροντας έτσι προστιθέμενη αξία στην επιλογή λύσεων εξοπλισμού σε ναυπηγήσεις και επισκευές στη ναυτιλία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία Seajets επικοινώνησε μαζί μας με αίτημα την κατασκευη μπράτσων καθισμάτων πλοίου, καθώς υπήρχε ανάγκη άμεσης αντικατάστασης των υφιστάμενων.

Προηγήθηκε σχετική έρευνα αγοράς με βάση μιας σειράς απαιτούμενων πιστοποιήσεων σχετικά με το υλικό κατασκευής. Συγκεντρώσαμε από τον προμηθευτή πρώτων υλών (σιλικόνη ειδικού τύπου) τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (βραδύκαυστο, αντοχή χρήσης, ιδιότητες βαφής κλπ) και χυτεύσαμε ένα δείγμα προς δοκιμή.

Το δείγμα παραδόθηκε και εγκαταστάθηκε προκειμένου να δοκιμαστεί. Στη συνέχεια περάσαμε στην διαδικασία παραγωγής όπου δημιουργήθηκαν επιπλέον καλούπια για να καλύψουν το τιράζ της παραγγελίας.

Το σύνολο της παραγγελίας παράχθηκε με απόλυτη επιτυχία και συνέπεια και παραδόθηκε στην εταιρεία προς εγκατάσταση.

Ευχαριστούμε την εταιρία Seajets για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε. Ήταν τιμή που μας δόθηκε η ευκαιρία μιας νέας συνεργασίας!
ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για τις δικές σας ανάγκες ανακατασκευής και μετασκευής υλικών και εξοπλισμού!